Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
wtorek, 23 lipca

Jakie ogólne warunki musi spełniać Twój rower

Twój rower musi: być wyposażony w skuteczne urządzenie hamujące; posiadać prawidłowy i sprawny układ kierowniczy; być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy (dzwonek konwencjonalny lub elektroniczny); zabronione jest montowanie i stosowanie specjalnych dźwiękowych systemów ostrzegawczych w pojazdach silnikowych;

Jest wyposażony w białe lub żółte światło z przodu i czerwone światło z tyłu oraz co najmniej jedno widoczne urządzenie odblaskowe tego samego koloru; jest wyposażony w elementy lub urządzenia fluorescencyjne barwy pomarańczowej, które podczas ruchu tworzą ciągły okrąg, przymocowany do szprych kół. Więcej informacji na stronie https://huza.pl/oswietlenie-rowerowe-dlaczego-jest-tak-wazne-3351/

Ponadto, jeśli masz doczepioną przyczepę (jednoosiową), to musi być ona wyposażona z tyłu w czerwone urządzenie odblaskowe, a jeśli tylne światło roweru jest zasłaniane przez przyczepę, to musi być ona również wyposażona w czerwone światło.

Przepisy ruchu drogowego

Rowery, gdy jeżdżą po drogach publicznych, muszą być prowadzone w jednym pliku. Jeżeli na kierunku jazdy znajduje się pas rowerowy, odpowiednio oznakowany, to jesteś zobowiązany do jazdy tylko po tym pasie. Zabrania się jazdy po pasie rowerowym innym użytkownikom dróg.

Przepisy ruchu drogowego zalecają, aby rowerzyści podczas jazdy po drogach publicznych nosili zatwierdzony kask. Zakazane jest dobrowolne zatrzymywanie się rowerów na pasie rowerowym.

Przy wykonywaniu skrętu w lewo lub w prawo i przecinaniu się z rowerzystą na tak oznaczonym pasie rowerowym, kierowcy muszą ustąpić rowerzyście pierwszeństwa.

Kierującym rowerami zabrania się:

 1. poruszania się po odcinkach dróg oznaczonych znakiem o treści „Zakaz wjazdu rowerów”;
 2. nauka jazdy rowerem po drogach o dużym natężeniu ruchu;
 3. jeździć po chodnikach, chyba że są dla nich wyznaczone specjalne pasy ruchu;
 4. jeździć bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i obu stóp na pedałach;
 5. jeździć równolegle, z wyjątkiem udziału w zorganizowanych zawodach sportowych;
 6. jeździć pod wpływem alkoholu, środków lub substancji odurzających lub leków o podobnym działaniu;
 7. trzymanie się poruszającego się pojazdu lub holowanie przez inny pojazd lub bycie popychanym lub ciągniętym przez osobę w pojeździe;
 8. przewozić inną osobę, z wyjątkiem dziecka w wieku poniżej 7 lat, tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w specjalny uchwyt z przodu i gdy pojazd jest specjalnie skonstruowany lub wyposażony do przewozu innych osób;
 9. poruszać się po drodze w tym samym kierunku, jeżeli istnieje boczna droga, chodnik lub możliwy do wykonania skrajny brzeg, z którego można skorzystać;
 10. przewozić lub ciągnąć jakichkolwiek przedmiotów, które swoją objętością lub ciężarem utrudniają lub zagrażają prowadzeniu pojazdu lub ruchowi innych użytkowników drogi;
 11. jeździć po chodnikach parków lub ogrodów publicznych, o ile nie utrudniają one ruchu pieszych;
 12. prowadzenia pojazdu w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności
 13. prowadzenia pojazdu, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest lodem, szronem lub śniegiem;
 14. prowadzenie pojazdu z wadami technicznymi układów hamulcowych lub pojazdu, który nie jest wyposażony w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze;
 15. przejeżdżania przez drogi publiczne na przejściach dla pieszych podczas jazdy rowerem;
 16. jeździć po pasach ruchu innych niż pas przy krawężniku lub twardym poboczu, chyba że są zobowiązani do utrzymania się w granicach prawa przed skrzyżowaniem w celu wykonania skrętu w lewo;
 17. jeździć bez ubrania odbijającego światło fluorescencyjne od zmierzchu do świtu lub gdy widoczność jest ograniczona;
 18. prowadzić pojazd bez utrzymywania kontaktu kół z podłożem.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że podczas jazdy rowerem po drogach publicznych należy zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości. Znaki szczególne dla rowerzystów. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, poruszając się rowerem po drodze publicznej, jesteś zobowiązany do wykonania następujących znaków: lewe ramię wyciągnięte poziomo, gdy zamierza zmienić kierunek jazdy w lewo lub wyprzedzać; prawe ramię wyciągnięte poziomo przy zamiarze zmiany kierunku jazdy w prawo; prawe ramię wyciągnięte poziomo i wychylone pionowo, gdy zamierza się zatrzymać.

W skrócie, zakładając, że Twój rower jest w dobrym stanie tehnicznym, aby legalnie jeździć po drogach publicznych musisz posiadać: daleko i stop, kocie oczy na szprychach, opcjonalnie, ale zdecydowanie zalecamy, kask.

Musisz jeździć tylko po 1 pasie jezdni i mieć ukończone 14 lat. Na swojej trasie, jeśli masz legalny pas rowerowy, masz obowiązek z niego korzystać. Należy również mieć przy sobie dowód tożsamości przez cały czas.

Co polecamy? Jeśli chcesz przejechać przez skomplikowane i/lub ruchliwe skrzyżowanie, lub jeśli chcesz przez nie skręcić w lewo, najlepiej jest wysiąść na przejściu dla pieszych i przejechać przez nie idąc rowerem. Stracisz więcej czasu, ale twoje bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

W naszym kraju pojawienie się rowerzystów w ruchu drogowym jest stosunkowo nowym zagadnieniem i często postrzeganym jako egzotyczne, dlatego kierowcy nie są w pełni świadomi istnienia rowerzystów obok nich. Dlatego, aby uniknąć negatywnych sytuacji, najlepiej zbliżać się do skrzyżowań z dużą ostrożnością.

Przy skręcaniu w prawo należy zachować szczególną ostrożność wobec pojazdów wykonujących ten sam manewr, zwłaszcza nadjeżdżających za nami. Sygnalizuj wcześnie (co najmniej 25m) zmianę kierunku jazdy lub wyprzedzanie. Przy tych manewrach warto znacznie zmniejszyć prędkość i upewnić się, że jest się bezpiecznym.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz