Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
środa, 24 lipca

Jak pracuje agencja celna oraz co robią celnicy?

Odprawa celna to przebieg nadzorowania przepływu towarów poprzez granice urzędowe, w czasie którego sprawdza się odpowiedniość przewożonych artykułów z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego oraz pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich wypadkach, gdy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a też w przypadku produktów importowanych oraz eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi przedstawić wszelkie potrzebne poświadczenia, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a również deklaracje celne i inne pisma zalecane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność artykułów z poświadczeniami i zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne oraz podatki. W wypadku, gdy towar jest zgodny z ustawami, zostaje wydany pismo celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W przypadku eksportu materiałów, odprawa celna rozpoczyna się od momentu, kiedy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć należyte dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a też deklaracje celne i inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność artykułów z dokumentami i zadeklarowanymi wartościami, a potem wydadzą dokument celny i pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być także wymagana w przypadku, gdy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przejazdu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim wypadku, właściciel towaru musi dostarczyć dokumenty powiązane z tranzytem, a też uzyskać wyjątkowe pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a też służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją oraz nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli materiałów dostarczania wielu dokumentów oraz przestrzegania ściśle określonych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz